Use Discount codes: BFHockey or BFBaseball at Checkout to Save More!

Discount code: BFHockey

Use Discount Code: BFBaseball

Bauer Shin Pads

SHINPAD SR BAUER VAPOR XLTX PRO + S20 -

SHINPAD SR BAUER VAPOR XLTX PRO + S20 -

$149.99 CAD
SHINPAD JR BAUER VAPOR XLTX PRO + S20 -

SHINPAD JR BAUER VAPOR XLTX PRO + S20 -

Sold Out
SHINPAD JR BAUER IGNITE PRO S19-

SHINPAD JR BAUER IGNITE PRO S19-

$109.99 CAD
SHINPAD SR BAUER SUPREME S29 S19-

SHINPAD SR BAUER SUPREME S29 S19-

$109.99 CAD

Search